17 June 2016

Kang Dong Won for ELLE Korea - May 2016 (3P)

Kang Dong Won covers ELLE Korea's May 2016 edition.


Song Joong Ki for Kolon Sport 2016 (14P)

New Kolon Sport Song Joong Ki collection for 2016.